dot. kanału technologicznego

2015-05-07

                                                                                                  Kościan dnia 07 maja 2015 r.

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYM  ROZPOCZĘCIU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH I MOŻLIWOŚCI  ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                             ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ) informuję, o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla poniżej podanych inwestycji:

1.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3575P, 3945P Śmigiel – Nowa Wieś – Żegrówko – Bielawy – Karśnice;

2.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3940P, 3938P, 3939P Wydorowo – Sierpowo – Stare Bojanowo – Robaczyn – Nietążkowo;

3.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3940P, 3938P, 3902P Wydorowo – Sierpowo – Stare Bojanowo – Bruszczewo – Śmigiel;

4.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3913P, 3898P Stare Oborzyska – Słonin – Witkówki – Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec – Zgliniec;

5.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3901P, 3925P, 3909P Lubiń – Żelazno – Stankowo.

Stosownie do art.39 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji  tj. do dnia 06 lipca 2015 r. Zainteresowanie należy zgłaszać                  w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie                                                                                    ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

Zgodnie  z treścią art.4 pkt.15 powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art.39 ust.6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie  z art.39 ust.7 ustawy kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych  w art.39 ust.7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. www.zdp.koscian.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  Kościan dnia 07 maja 2015 r.

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYM  ROZPOCZĘCIU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH I MOŻLIWOŚCI  ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                             ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ) informuję, o planowanym rozpoczęciu przebudowy dróg powiatowych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla poniżej podanych inwestycji:

1.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3575P, 3945P Śmigiel - Nowa Wieś - Żegrówko - Bielawy - Karśnice;

2.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3940P, 3938P, 3939P Wydorowo - Sierpowo - Stare Bojanowo - Robaczyn - Nietążkowo;

3.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3940P, 3938P, 3902P Wydorowo - Sierpowo - Stare Bojanowo - Bruszczewo - Śmigiel;

4.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3913P, 3898P Stare Oborzyska - Słonin - Witkówki - Racot - Gryżyna - Nowy Dębiec - Zgliniec;

5.      Przebudowa dróg powiatowych Nr 3901P, 3925P, 3909P Lubiń - Żelazno - Stankowo.

Stosownie do art.39 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji  tj. do dnia 06 lipca 2015 r. Zainteresowanie należy zgłaszać                  w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie                                                                                    ul. Gostyńska 38, 64 - 000 Kościan

Zgodnie  z treścią art.4 pkt.15 powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art.39 ust.6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie  z art.39 ust.7 ustawy kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych  w art.39 ust.7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. www.zdp.koscian.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

                                                                                                                                                                                                                                      


Realizacje ...

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w m. Poladowo.

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3820P w m. Poladowo.

Czytaj więcej ›

Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego.

Czytaj więcej ›

Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy zakończona.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy.

Czytaj więcej ›

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w m. Wieszkowo.

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3909P w miejscowości Wieszkowo.

Czytaj więcej ›