O nas


Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kościanie, utworzoną na podstawie Uchwały Nr V/17/99 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 05.02.1999 r.


Do obowiązków Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi, w szczególności: planowanie, budowa, modernizacja, bieżące utrzymanie oraz ochrona dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego.


Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zarządza obecnie siecią dróg o łącznej dlugości 378,601 km., a swym zasięgiem obejmuje:

- miasto i gminę Kościan,
- miasto i gminę Czempiń,
- miasto i gminę Krzywiń,
- gminę Śmigiel.

 

Poniżej znajduje się podstawa prawna działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie:Realizacje ...

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w m. Poladowo.

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3820P w m. Poladowo.

Czytaj więcej ›

Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego.

Czytaj więcej ›

Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy zakończona.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy.

Czytaj więcej ›

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w m. Wieszkowo.

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3909P w miejscowości Wieszkowo.

Czytaj więcej ›