• Strona główna
  • Realizacje
  • Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego.


Przebudowa obejmowała prawie szesnastokilometrowy odcinek drogi z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

W ramach inwestycji w Spytkówkach i Starym Gołębinie wybudowano nowe chodniki, a w Nowym Luboszu powstał ciąg pieszo – rowerowy. Na skrzyżowaniu dróg Kościan – Śrem i Czempiń – Wojnowice wybudowane zostało rondo. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni do 5,5 m, ułożenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, ustawienie barier energochłonnych i budowę kanalizacji deszczowej w m. Spytkówki. W celu poprawy bezpieczeństwa w m. Nowy Lubosz, Spytkówki i Stary Gołębin powstały nowe wyniesione przejścia dla pieszych.
Na całej długości przebudowanej drogi odnowiono oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt inwestycji: 5.805.355,46 zł.


Wykonawca prac: Colas Polska Sp. z o. o. 

Zdjęcia


Realizacje ...

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w m. Poladowo.

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3820P w m. Poladowo.

Czytaj więcej ›

Zakończono remont prawie szesnastokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Kościana do granicy z powiatem śremskim.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem na terenie Powiatu Kościańskiego.

Czytaj więcej ›

Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy zakończona.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3919P w m. Zbęchy.

Czytaj więcej ›

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w m. Wieszkowo.

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3909P w miejscowości Wieszkowo.

Czytaj więcej ›