Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczodrowo

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3941P Kościan - Kokorzyn w m. Szczodrowo.

Data zakończenia inwestycji: 14.07.2020 r.

Długość przebudowanego odcinka: 936 m

Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy

Koszt inwestycji: 1 868 402,67 zł w tym:

  • 934 201,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych;
  • 467 100,00 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Kościan.