Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021

Wykaz dróg przy zwalczaniu gołoledzi.

piaskarka nr 1

Trasa I przejazdu 94 km

Racot (plac) - Słonin - Czempiń  - Kawczyn – Czempiń - Iłówiec - (GR Pecna) - Głuchowo – Piotrowo Pierwsze - Maruszkowo  - Zadory - Łagiewniki - Sepienko - Bonikowo - Mikoszki - Jarogniewice - Piotrkowice - Czempiń - Piechanin - Srocko Wielkie – Bieczyny (skrzyżowanie) - Czempiń - Racot (plac).

Trasa II przejazdu 56 km

Racot (plac) - Spytkówki - Gołębin Stary - Turew - Donatowo - Gołębin Nowy - Gorzyczki - Czempiń - Borowo - Gorzyce -  Stary Gołębin - Gorzyczki - Gorzyce - Racot (plac).

piaskarka nr 2

Trasa I przejazdu 94 km

Racot (plac) - Gryżyna - Świniec - Krzywiń - Lubiń - Bieżyń - Mościszki - Cichowo - Łagowo - Bielewo - Lubiń - Żelazno – Stankowo - Wieszkowo - Krzywiń - Miąskowo - Teklimyśl - Krzywiń - Świniec - Gryżyna - Racot (plac).

Trasa II przejazdu 65 km

Racot (plac) - Wyskoć - Rogaczewo Wielkie (wieś) - Kopaszewo ( wieś) - Turew - Rąbiń - Jerka - Łuszkowo - Zbęchy - DW308 (Nowy Dwór) - Jerka - Świniec - Wławie - Choryń - Racot (plac).

piaskarka nr 3

Trasa I przejazdu  62 km

Racot (plac) - Spytkówki (rondo) - Stary i Nowy Lubosz - Kościan (ul. Poznańska) - Stare Oborzyska - Słonin – Stare Oborzyska - DK5 - Bonikowo – Kiełczewo (rondo) - Sierakowo - Kokorzyn - Kościan - (tylko przejazd) DK5 (za Ponin) - Widziszewo (k.CREATON) - Nacław - Nielęgowo - Gryżyna - Racot (plac).

Trasa II przejazdu 77 km

Racot (plac) - Gniewowo – Wonieść - Zgliniec - Jurkowo - Zgliniec - Chełkowo - Karmin - Wonieść - Parsko (wieś) -Przysieka Polska - Czacz - Kotusz  - Nowy i Stary Białcz - Kobylniki - Czarkowo - Racot (plac).

piaskarka nr 4

Trasa I przejazdu 69 km

Racot (plac) - Zgliniec – (Wojnowice - granica powiatu) - Karmin - Spławie - Stare Bojanowo - Śmigiel (tylko przejazd) - Poladowo (granica powiatu) - Śmigiel (tylko przejazd) - Nowa Wieś - Żegrowo - Bielawy - Karśnice - Racot (plac).

Trasa II przejazdu 107 km

Racot (plac) - (tylko przejazd) Śmigiel - Morownica - Bronikowo - Machcin (granica powiatu) – Bronikowo (tylko przejazd)- Boguszyn- Nietążkowo ( węzeł) – Boguszyn (tylko przejazd) – Bronikowo - Morownica –Nowe Szczepankowo - Sikorzyn – Śmigiel - Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo - Olszewo - Stare Bojanowo -Sierpowo - Wydorowo - (tylko przejazd) Racot (plac).

piaskarka nr 5

Trasa przejazdu 70 km

Racot (plac) – Kościan (tylko przejazd) - Głuchowo (rondo/skrzyż. z drogą wojew. nr 310) – rondo łącznik drogi ekspresowej S5 (tylko przejazd ) -  Kiełczewo (rondo/skrzyż. z drogą wojew. nr 308) – Czacz (skrzyż. z drogą wojew. nr 312) - Kiełczewo (rondo /skrzyż. 
z drogą wojew. nr 308) (tylko przejazd)   - rondo łącznik drogi ekspresowej S5 –  Kościan (tylko przejazd) - Racot  (plac).

Trasa przejazdu  przy posypywaniu ścieżek rowerowych – sprzęt własny – 30 km

ścieżka rowerowa Kościan – Nowy Lubosz ( od ul. Przemysłowej w Kościanie do lokalu Dolce Vita w Nowym Luboszu) - 0,35 km; 

ścieżka rowerowa Czempiń - Iłówiec od myjni samochodowej w Czempiniu do granicy powiatu most drogowy w Iłówcu) – 3,123 km;

ścieżka rowerowa Poladowo (od. ul. Słonecznej w Śmiglu do obszaru zabudowanego w m. Poladowo) – 1,17 km;

ścieżka rowerowa Koszanowo – St. Bojanowo (od wiaduktu nad S5 do początku m. Stare Bojanowo) – 2,975 km;

ścieżka rowerowa DK5 – Oborzyska Stare – 1,0 km;

ścieżka rowerowa Betkowo – Słonin – 1,293 km;

ścieżka rowerowa Słonin-Czempiń – 2,479 km;

ścieżka rowerowa Lubiń –Bieżyń – 1,535 km;

ścieżka rowerowa Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec – 6 km;

ścieżka rowerowa Nietążkowo – Boguszyn – 5,5 km;

ścieżka rowerowa Słonin – Racot – 4 km; 

ścieżka rowerowa Racot – Darnowo – 1,234 km;

ścieżka rowerowa Darnowo – Wyskoć – Turew – 2,892 km.

UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu piaskarki nr 1,2,3,4,5 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową.

UWAGA : Pozostałe drogi powiatowe – gołoledź zwalczana po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

 

Wykaz dróg przy odśnieżaniu.

Trasa przejazdu nr 1 – pług własny – 113 km

Kościan - Nw. Lubosz – Stary Gołębin – Turew – St. Gołębin – Donatowo (GR) – St. Gołębin – Gorzyczki – Czempiń – Iłówiec – Czempiń – Kawczyn – Czempiń – Słonin – Skrzyż. Spytkówki – Czempiń – Borowo – Gorzyce – Nowy Gołębin – Donatowo – Gorzyce – St. Gołębin – Borowo – Gorzyczki – St. Gołębin – Nw. Lubosz - Kościan

Trasa przejazdu nr 2 – pług własny – 105 km

Kościan – Nacław – Gryżyna – Racot – Gryżyna – Zgliniec – Jurkowo – Zgliniec – Gryżyna – Świniec – Krzywiń – Lubiń – Krzywiń – Wieszkowo – Krzywiń – Teklimyśl – Miąskowo – Krzywiń – Gryżyna – Kościan

Trasa przejazdu nr 3 – pług własny – 113 km

Kościan – Widziszewo – DK5 –Widziszewo – Czacz – Śmigiel – Stare Bojanowo – Karmin – Popowo Wonieskie (GR) – Karmin – Śmigiel – Czacz – Widziszewo – Wonieść – Karmin – Wonieść – Parsko – Wonieść – Zgliniec – Jezierzyce – Chełkowo – Karmin – Jezierzyce – Gniewowo – Gryżyna – Gniewowo – Widziszewo – Kościan

Trasa przejazdu nr 4 – pług własny – 78 km

Kościan – Skrzyż. Spytkówki – Racot (DW308) – Wyskoć – Kopaszewo (wieś) – Turew – Rąbiń – Jerka – Świniec – Wławie – Choryń – Świniec – Jerka – Rąbiń – Turew – Wyskoć – Racot – Skrzyż. Spytkówki – Kościan

Trasa przejazdu nr 5 – pług własny – 80 km

Kościan – Kiełczewo – Bonikowo - Kiełczewo – Sierakowo – Szczodrowo – Kokorzyn – Pelikan – Kobylniki – Nowy Białcz – Kotusz (GR) – Czacz – Karśnice – Żegrówko – Nw. Wieś – Śmigiel – Żegrówko – Karśnice – Czacz – Nowy Białcz – Kobylniki – Pelikan – Kokorzyn – Sierakowo – Kościan

Trasa przejazdu nr 6 – pług własny – 103 km

Kościan (Poznańska) – DK5 – Stare Oborzyska – Słonin – Bonikowo (stara DW308) – Jarogniewice – Piotrkowice – Czempiń – Piechanin – Srocko Wlk. – Bieczyny (skrzyżowanie) – Piechanin – Głuchowo – Sierniki – Pecna (GR) – Głuchowo – Piotrowo Pierwsze – Sepienko – Łagiewniki (wieś) – Piotrowo – Maruszkowo (GR) – Piotrowo Pierwsze – Jarogniewice – Piotrkowice – Mikoszki – Bonikowo – DK5 – Kościan

Trasa przejazdu nr 7 – pług własny – 86 km

Śmigiel – Poladowo (GR) – Śmigiel – Morownica – Machcin (GR) – Bronikowo – Boguszyn (GR) (tylko przejazd)  –Nietążkowo (węzeł) – Boguszyn (GR) (tylko przejazd) – Bronikowo - Morownica – Sikorzyn - / Sokołowice - / Nowe Szczepankowo – Śmigiel – Nietążkowo - Robaczyn – Stare Bojanowo (szkoła) – Olszewo (GR) – St. Bojanowo – Sierpowo – Wydorowo – Sierpowo – Robaczyn – Śmigiel

Trasa przejazdu nr 8 – pług własny – 80 km

Bieżyń – Mościszki – Cichowo-Łagowo- Bielewo-Bieżyń-Lubiń -Zbęchy – Łuszkowo – Rogaczewo Wlk.– Zbęchy – Lubiń – Żelazno –Wieszkowo – Żelazno –Stankowo-Lubiń-Bieżyń

Trasa przejazdu nr 9 – pług własny – 46 km

Kościan - Głuchowo (rondo/skrzyż. z drogą wojew. nr 310) – rondo łącznik drogi ekspresowej S5 (tylko przejazd ) -  Kiełczewo (rondo/skrzyż. z drogą wojew. nr 308) – Czacz (skrzyż. z drogą wojew. nr 312) - Kiełczewo (rondo/skrzyż. z drogą wojew. nr 308) (tylko przejazd)   -rondo łącznik drogi ekspresowej S5 –  Kościan

Trasa przejazdu  pługa przy odśnieżaniu ścieżek rowerowych – pług własny –  30 km

ścieżka rowerowa Kościan – Nowy Lubosz ( od ul. Przemysłowej w Kościanie do lokalu Dolce Vita w Luboszu Nowym) - 0,35 km;

ścieżka rowerowa Czempiń- Iłówiec ( od myjni samochodowej w Czempiniu do granicy powiatu most drogowy w Iłówcu) – 3,123 km;

ścieżka rowerowa Poladowo ( od. ul. Słonecznej w Śmiglu do obszaru zabudowanego w m. Poladowo) – 1,17 km;

ścieżka rowerowa Koszanowo – St. Bojanowo ( od wiaduktu do początku m. Stare Bojanowo) – 2,975 km;

ścieżka rowerowa DK5 – Oborzyska Stare – 1,0 km;

ścieżka rowerowa Betkowo – Słonin – 1,293 km;

ścieżka rowerowa Słonin-Czempiń – 2,479 km;

ścieżka rowerowa Lubiń –Bieżyń – 1,535 km;

ścieżka rowerowa Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec – 6 km;

ścieżka rowerowa Nietążkowo – Boguszyn – 5,5 km;

ścieżka rowerowa Słonin – Racot – 4 km;

ścieżka rowerowa Racot – Darnowo – 1,234 km;

ścieżka rowerowa Darnowo – Wyskoć – Turew – 2,892 km.

 

UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu  pługów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową.

UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek – odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

 


 

WYKAZ DRÓG Powiatu Kościańskiego dla IV STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp. Nr drogi Nazwa drogi (odcinka) Kilometracja długość [w km]
1. 3820P Śmigiel – Popowo Stare – Mochy 0+000 do 4+430 4,430
2. 3904P Śmigiel – Morownica – Bronikowo – Machcin – gr. powiatu leszczyńskiego 1+680 do 9+954 8,274
3. 2465P Mosina – Iłówiec – Czempiń 9+670 do 12+753 3,083
4.  3902P Śmigiel – Popowo Wonieskie – Wojnowice 0+000 do 11+815 11,815
5. 3898P Wojnowice – Zgliniec – Czempiń 2+680 do 24+693 22,013
6. 3899P Kopaszewo – Czempiń 0+000 do 15+603 15,603
7. 3900P Czarkowo – Krzywiń 0+000 do 19+900 19,900
8. 3897P Kościan – Gołębin Stary 0+000 do 9+660 9,660
9. 3897P dr. nr 3899P (Gołębin Str.) – Błociszewo – Śrem 0+000 do 5+500 5,500
10. 3901P Krzywiń – Lubiń 0+000 do 5+802 5,802
11. 3923P Bieżyń – Mościszki 0+000 do 1+545 1,545
12. 3921P Lubiń – Bieżyń – Cichowo 0+000 do 3+382 3,382
13.

3905P

3947P

dr. pow. nr 3900P Czarkowo – Widziszewo – droga nr 5 0+000 do 8+111 8,111
14. 3903P Węzeł S5 Nietążkowo gr. powiatu leszczyńskiego ( Włoszakowice – Wijewo) 0+000 do 6+277 6,277
15. 3943P Bonikowo – Kiełczewo   2,552
16. dawna droga wojew. Nr 311 Kawczyn – Czempiń   5,610
17. Dawna DK 5 Rondo DW 310 – Głuchowo – rondo łącznik S5   9,200
18. Dawna DK 5 Rondo DW 308 – Kiełczewo – Czacz – skrzyżowanie DW 312   10,000

                                                                                                                     Razem:                               152,757

 

WYKAZ DRÓG Powiatu Kościańskiego dla  V  STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp. Nr drogi Nazwa drogi (odcinka) Kilometracja długość [w km]
1. 3903P Śmigiel – Bronikowo – Boguszyn – Gołanice 6+205 do 8+100 1,895
2. 3584P Czacz – Brońsko – Kotusz 0+000 do 5+895 5,895
3. 3909P Krzywiń – Żelazno – Gostyń 0+000 do 7+010 7,010
4. 3944P Białcz Nowy – Ponin  ( dr nr 5) 0+000 do 3+330 3,330
5. 3941P Sierakowo – Kokorzyn 0+000 do 4+910 4,910
6. 3913P Bonikowo – dr. Nr 5 – (Oborzyska Stare) 0+000 do 4+230 4,230
7. 3913P dr. nr 5 – (Oborzyska Stare) - Słonin 0+000 do 3+760 3,760
8. 3917P Racot – Wyskoć 0+000 do 7+155 7,155
9. 3906P Czacz – Przysieka Polska 0+000 do 4+615 4,615
10. 3907P Przysieka Stara – Zgliniec 0+000 do 11+705 11,705
11. 3934P Wonieść – Karmin 0+000 do 3+680 3,680
12. 3908P Jerka – Turew 0+000 do 10+010 10,010
13. 3919P Łuszkowo – Zbęchy I 0+000 do 5+700 5,700
14. 3920P (Nowy Dwór) – dr. Nr 308 – Zbęchy I 0+000 do 4+010 4,010
15. 3925P Żelazno – Lubiń 0+000 do 3+695 3,695
16. 3575P Śmigiel – Bielawy – Wilkowo Polskie 0+000 do 6+600 6,600

                                                                                                                     Razem:                               88,200

 

WYKAZ DRÓG Powiatu Kościańskiego dla VI STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp. Nr drogi Nazwa drogi (odcinka) Kilometracja długość [w km]
1. 3938P Stare Bojanowo (droga pow.3902P – Sierpowo (gr.powiatu) 10+365 do 14+285 3,920
2. 3910P dr. nr 308 (Sepienko) – Łagiewniki – Szczepowice 0+000 do 3+ 730 3,730
3.

3914P/

3912P

Bonikowo – Jarogniewice – Piotrkowice 0+000 do 8+780 8,780
4. 3940P Wydorowo – Sierpowo 0+000 do 2+525 2,525
5. 3937P Bojanowo Stare – Olszewo – Sulejewo 0+000 do 4+765 4,765
6. 3926P Choryń – Wławie – Świniec 0+000 do 3+600 3,600
7. 3918P Rogaczewo Małe – Łuszkowo 0+000 do 4+100 4,100
8. 3924P Bielewo – Bieżyń 0+000 do 3+115 3,115
9. 3921P Lubiń – Bieżyń – Cichowo 3+382 do 6+465 3,083
10. 3932P Gniewowo – Gryżyna 0+000 do 3+215 3,215
11. 3922P dr pow. nr 3924P ( Bieżyń) – Łagowo 0+000 do 3+600 3,600
12. 3915P dr pow nr 3915P (Gorzyce) – Gorzyczki – Nowy Gołębin – (Donatowo) dr nr 3897P 0+000 do 8+986 8,986
13. 3911P Pecna – Głuchowo 2+410 do 7+900 5,490
14. 2453P Piotrowo – Zadory – Drożdżyce 0+000 do 3+970 3,970
15. 3910P Łagiewniki – Zadory 0+000 do 3+600 3,600
16. 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo 0+000 do 4+200 4,200
17. 4806P Szczepankowo – Morownica 9+225 do 12+725 3,500
18. 3915P Borowo – Gorzyce – Stary Gołębin 0+000 do 4+025 4,025

                                                                                                                     Razem:                               78,204

 

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego.

Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane).
    Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawisk
1. 2. 3. 4.
IV

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- śnieg luźny może zalegać - 8 godz.

- śnieg zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy mogą występowa - 8 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledzi - 8 godz.

- śliskości pośnieg. - 10 godz.

- lodowicy - 8 godz

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny może zalegać - 16 godz.

- śnieg zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy mogą występowa - 24 godz.

 

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godzin

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledzi - 8 godz.

- śliskości pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

luźny -  występuje

zajeżdżony - występuje

nabój śnieżny - występuje

zaspy - występują

do 36 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

Gołoledź - 12  godz.

Pośniegowa - 16 godz.

 


 

Pojęcia ogólne związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów  śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Gołoledź – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki:

  • temperatura nawierzchni jest ujemna,
  • temperatura powietrza jest w granicach  -6°C do +1°C,
  • względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

Lodowica – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni jezdni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, a nad powierzchnią jezdni  temperatura powietrza spadła poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Śliskość pośniegowa – jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką grubości kilku milimetrów.

Szadź – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.